Misbruik van de dienst

Je kunt niet meer inloggen op je account en je ontvangt het bericht: "Je abonnement is verlopen. Vernieuw je abonnement op www.mofibo.com¨.  Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Mofibo klantenservice. We zullen onderzoeken waarom je account is geblokkeerd en of we het weer kunnen openen.

In sommige gevallen wordt je account automatisch door ons systeem geblokkeerd als er verdachte activiteiten op plaatsvinden. Als je bijvoorbeeld binnen 30 dagen 100 boeken opent of 5 boeken binnen een minuut.

We streven ernaar om deze gevallen zo vlug mogelijk te behandelen, zodat onze klanten die te goeder trouw hebben gehandeld snel weer verder kunnen lezen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk