Hur mycket utrymme kräver en ljudbok i data/Mb?

En ljudbok kräver ca. 20 Mb per avlyssnad timme.

Om du laddar ner en bok till läslistan, laddar den ner hela ljudboken till appen och använder sig av de antal Mb som ljudboken totalt sett är på. Om du streamar ljudboken i online-läge hämtar den enbart det antal Mb som du lyssnar, vilket innebär ca. 20 Mb per avlyssnad timme.

Vi rekommenderar att du använder dig av en WiFi-anslutning ifall du väljer att ladda ner ljudboken till din läslista. Om du t ex befinner dig ombord på en färja eller befinner dig i utlandet, kan det ha stor betydelse om du laddar ner hela ljudboken via mobil data eller WiFi.

Observera: Det är enbart enheter med SIM-kort som kan använda sig av mobil data via GPRS/3G/LTE. Enheter som inte har SIM-kort installerat, kan enbart använda sig av WiFi-anslutning.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

Powered by Zendesk